سریال دل عاشقانه ای جدید (@delseries_e) 3 days ago

سریال دل بزودی بازی محمد رضا گلزار و ساره بیات منوچهر هادی کارگردان سریال عاشقانه از همکاری مجدد با محمد رضا گلزار و ساره بیات خبر داد. او گفت به علت ٱفت سری دوم سریال ها، قصد ساخت عاشقانه دو را ندارد ولی ساخت سریال دل با نقش آفرینی محمد رضا گلزار و ساره بیات از نوروز ۹۷ شروع خواهد شد #سریال_دل #ساره_بیات #سریال_عاشقانه #sarehbayat #rezagolzar #del #seriesdel #love #delseries

26 Likes